Valkoisen raivon julkaisun yhteydessä elokuvan tuotantoyhtiö Art Films production, elokuvan levittäjä VLMedia, Suomen Mielenterveysseura sekä Koulukino tulevat järjestämään koulukiusaamista, varhaisen ja nopean puuttumisen tärkeyttä, sekä mielenterveys- ja sosiaalityön merkitystä esiintuovan kiertueen. Kiertuepaikkakunnat ja aikataulut täsmentyvät myöhemmin.

Elokuvan ohjaaja Arto Halonen valottaa yhteistyön ideologiaa seuraavasti: ”Yhteistyö Suomen Mielenterveysseuran ja Koulukinon kanssa tuo aiheen käsittelylle ja levittämiselle lisää syvyyttä ja uusia mahdollisuuksia. Monipolvisen ammattimaisen näkemyksen kautta aihetta on mahdollista käsitellä laajemmin ja konkreettisemmin kuin aiemmin, mikä mahdollistaa myös tiedon ymmärtämisen ja sen käytännön hyödyntämisen aivan uudella tavoin.”

”Kiusatuksi tuleminen voi kohdata kenet tahansa. Kiusaaminen voi olla suoranaista väkivaltaa. Mielenterveysseura haluaa tarjota keinoja puuttua kiusaamiseen sekä vähentää yksinäisyyden kokemista. Tukimateriaali, joka helpottaa keskustelua tunteista, kaveritaidoista ja mielenterveyttä tukevasta yhteisöstä, jää koulujen käyttöön myöhemminkin”, sanoo toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseurasta.

”Koulukino tarjoaa opettajille välineitä elokuvan kipeiden ja vaikeiden teemojen turvalliseen käsittelyyn. On tärkeää että kouluissa voidaan myös elokuvakasvatuksen elämyksellisin keinoin tukea koulukiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisyä”, sanoo tuottaja Marjo Kovanen Koulukinoyhdistyksestä.

VLMedian acquisition & production manager Tero Hiltunen summaa projektin odotuksia: ”Valkoinen raivo on puhutteleva kuvaus ongelmista, joita yhteiskuntamme ei täysin tunnista ja joihin ei osata puuttua ajoissa. Tästä tulee varmasti yksi mielenkiintoisimmista ja merkityksellisimmistä elokuvalanseerauksistamme, odotamme kovasti yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa.”