Helsingin turvallisuus- ja valmiusyksikkö emäntänään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen järjesti Valkoisen raivon erikoisnäytöksen ja paneelin, jossa mukana olivat Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon ylikomisario ja toiminnon johtaja Jari Taponen, elokuvan tuottaja/ohjaaja Arto Halonen, Suomen Mielenterveysseuran projektipäällikkö Ritva Karila-Hietala sekä Vantaan kaupungin perusopetuksen koulupsykologi Elise Sailas.

Keskustelu painotti avun saamisen tärkeyttä ja toi esiin uusia näkökulmia koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Myös yleisö osallistui keskusteluun paneelistien kanssa tuoden eri ammatti-alojen näkökulmia koulukiusaamista ennaltaehkäisevään toimintaan.

 Turvallisuuspaneeli